AMELİYATHANE-CERRAHİ TEKNİKERLİĞİ


Cerrahide dünya standatlarına ulaşmak için 2002 yılında kurulan Ameliyathane-Cerrahi Teknikerliği bölümünün amacı, ölüm sakat kalma ve uzun iyileşme dönemini en aza indirerek, cerrahide memnuniyet ve güveni en üst seviyeye çıkarmaktır.

Türkiyede ortalama 50 üniversiteden mezun olan Ameliyathane Teknikerliği öğrencileri (Sağlık Teknikeri) Ameliyathane Teknikeri ünvanını alır. Güvenli cerrahiyi sağlamak için öğrencilere üniversite labaratuvarlarında ve gerçek ameliyathanelerde cerrahi disipline uygun olarak cerrahlar ve akademisyenler tarafından eğitim verilir.

Ameliyathane Teknikerliği öğrencileri; eğitim döneminde cerrahi hastalıklar, ameliyathane teknolojileri, anatomi, fizyoloji, anestezi, mikrobiyoloji, ilkyardım, tıbbi terminoloji, farmakoloji, sağlık işletmelerinde yönetim, psikoloji, davranış bilimleri, cerrahi uygamalar, sterilizasyon ve dezenfeksiyon... derslerinin yanında genel kültür dersleriylede desteklenmektedir.

Üniversite müfredat programlarının tamamında cerrahi güvenliği artıracak şekilde,steril cerrahi ekibe dahil edilmek üzere bütün ameliyat ekiplerinde doğrudan yer alabilecek Ameliyathane Teknikerleri yetiştirilmektedir.

Image

Derneğimizin Amacı Nedir?

  • Cerrahi - Ameliyathane Teknikerlerinin gelişmesini,
  • Cerrahi - Ameliyathane kavramı hakkında sağlık personelinin bilinçlenmesini,
  • Cerrahi - Ameliyathane Teknikerlerinin görev, yetki ve sorumluluklarının belirlenmesini,
  • Cerrahi - Ameliyathane Teknikerleri arasında iletişimi,
  • Cerrahi - Ameliyathane Teknikerlerinin haklarının korunmasını,
  • Cerrahi - Ameliyathane Teknikerleri  arasında sosyal dayanışmayı sağlamaktır. 

Dernek web sitemiz 2019 tarihinde hizmete girmiştir. Web adresimiz www.ceratder.org olup, Web sitemizden yayınlarımıza, faaliyetlerimize ve duyurularımıza daha hızlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. Bizimle paylaşmak istediğiniz bilgileri iletişim adreslerinden bize iletebilirsiniz.

Kurumsal Amacımızda başarılı olmanın gerekliliklerini şu şekilde açıklayabiliriz: "birlikte çalıştığımız herkes, temas ettiğimiz tüm topluluklar ve üzerinde etki sahibi olduğumuz çevreye karşı kurumsal davranışlar konusunda en yüksek standartları benimsemek."

Her zaman dürüstlük çerçevesinde çalışmak.

 

Image